KONTAKT

This post is also available in: English (angielski) Русский (rosyjski)

ADRES REDAKCJI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1, p. 302
10-725 Olsztyn

Redaktor Naczelna:

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM

tel. +48 89 524 63 36, tel. kom. +48 606 719 496

Sekretarze:

dr Olga Letka-Spychała

dr Izabella Siemianowska

tel. +48 89 524 65 45
mail: acta.pol.rut@gmail.com

KOLPORTAŻ
Sprzedaż bezpośrednią i wysyłkową publikacji Wydawnictwa UWM w Olsztynie prowadzi Księgarnia Uniwersytecka przy ul. Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn.
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl, kontakt e-mail: fps@ksiegarniauwm.pl