ZASADY ETYCZNE

This post is also available in: English (angielski) Русский (rosyjski)

ZASADY ETYCZNE I PROCEDURY ZALECANE PRZEZ COPE, OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE

„ACTA POLONO-RUTHENICA”

Redakcja czasopisma naukowego „Acta Polono-Ruthenica” w celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, jak i recenzentów.

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie:

– zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji),

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych),

– COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych),

– opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych,

– zasad etycznych obowiązujących w innych czasopismach naukowych.

ZASADY ETYCZNE